Monday, November 9, 2009

शब्द बने उजला सा दर्पण -----

*
आते हैं
कभी कभी
वे क्षण
जब चलती है
कलम
होता है सृजन....
शब्द
बन जाते हैं
उजला सा दर्पण
जब चाहो
कर लो
चैतन्यता के
दर्शन...........

___________________________________________

SHABD BANE UJLA DARPAN----
aaten hain
kabhi kabhi
weh kshan
jab chalati hai
kalam
hota hai
srijan.......
sabd ban jate hain
ujla sa darpan
jab chaho kar lo
chetna ke
darshan.

No comments:

Post a Comment