Sunday, November 27, 2011

प्रतिच्छाया....

# # #
सूरज न होता
उदय-अस्त
भ्रमित हमारे
नैन,
जो तपे निरंतर
गगन में,
प्रतिच्छाया
उसकी रैन...

No comments:

Post a Comment